Hunor Solutions

Vykonávame výškové práce všetkého druhu pomocou horolezeckej techniky na území celého Slovenska. Našou silnou stránkou je vykonávanie aj extrémne ťažkých prác vyžadujúcich vysokú kreativitu.

Na ťažko dostupných a nebezpečných miestach a v prípadoch, kde je stavba lešenia príliš nákladná alebo dokonca nemožná, výškové práce vykonávané pomocou horolezeckej techniky Vám značne ušetria čas aj finančné prostriedky.

Toma Hunor

943 41 NOVÁ VIESKA 229

IČO: 44126948

DIČ: 1079801800

sekretariát: +421 902 354 122

konverzácia v slovenskom a v maďarskom jazyku

Hunor Toma: +421 904 440 616

konverzácia v maďarskom jazyku

Naše hlavné činnosti

STAVEBNÉ A DEMOLAČNÉ PRÁCE

MONTÁŽNE A DEMONTÁŽNE PRÁCE


NATIERAČSKÉ PRÁCE

ČISTIACE PRÁCE


ODSTRÁNENIE NEBEZPEČENSTVA